Eryk Kryg

© Lech Poznań
06-02-2000 (lat 22)
Polska
Pomocnik
183 cm
75 kg