Zapraszamy wszystkich kibiców na tradycyjne już podsumowanie zakończonej rundy. Ogólnodostępne spotkanie dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się już dzisiaj, we wtorek 8 grudnia 2015, o godzinie 18.00 w restauracji Olimpijska 5 pod trybuną "Górka". Na spotkaniu obecny będzie Prezes Arki - Wojciech Pertkiewicz oraz trener Grzegorz Niciński i dyrektor sportowy Edward Klejndinst. Nie zabraknie zapewne także pytań dotyczących zimowych przygotowań, czy ewentualnych transferów przed kolejną rundą.

Zapraszamy!